AKTUALITY    NOVÉ PRODUKTY    AKCIE    PRODUKTY    KATALÓGY    DISTRIBÚCIA    KONTAKTY   
 

záručné podmienky a servis

| záručné podmienky

Náradie: 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
Kompresory používané v jednosmernej prevádzke: 24 mesiacov
Vybrané typy kompresorov: 24 mesiacov

Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené konštrukciou, vady materiálu a vady spôsobené výrobcom.

Do záruky nie sú zahrnuté tieto závady:
 • závady spôsobené nesprávnym používaním, údržbou a ošetrovaním a vady spôsobené zásahom cudzích telies
 • závady spôsobené nesprávnym tlakom a neupraveným stlačeným vzduchom
 • závady spôsobené nesprávnym použitím náhradných dielov a vady spôsobené nesprávnym smerom otáčok
 • ľahko opotrebovateľné diely: o-krúžky, tesnenia a pod.
 • príslušenstvo k náradiu: sekáče, vrtáky, prestrihovacie kolíky, brúsne papiere a pod.
 • závady vzniknuté bežným používaním - sací filter, olejový filter, separátorový filter, klinové remene
 • trysky do striekacích pištolí, úderníky v sponkovačkách a klincovačkách
Preto si pred zapojením pozorne prečítajte návod na použitie!

Ako postupovať pri zistení závady:
 • Obráťte sa telefonicky, prípadne e-mailom, na naše servisné stredisko. Tu Vám poradíme, prípadne odporučíme servisnú opravu najbližšiu k Vášmu bydlisku.
 • Pri uplatnení záruky je nutné predložiť záručný list. Náradie a kompresory musia byť dodané do našich servisných stredísk (prípadne k predajcom) v čistom stave, nerozobrané a kompletné a priloženým záručným listom.
 • Náradie, malé a pojazdné kompresory je zákazník povinný dopraviť do najbližšieho servisného strediska, alebo k najbližšiemu predajcovi. V prípade opravy u zákazníka je zákazníkovi účtované kilometrovné. Materiál a montáž sú účtované na ťarchu záručnej opravy. Pri stacionárnych a skrutkových kompresoroch spojených pevne s technológiou výroby sa do záručnej opravy účtuje aj kilometrovné.
 • Okamžitým odoslaním výrobku skrátite dobu vybavenia záručnej opravy.
 • Záručná oprava obsahuje odstránenie všetkých závad a nedostatkov spôsobených vadou materiálu konštrukčných, alebo výrobných vád zdarma.
 • Ďalšie požiadavky na výmenu dielov z titulu bežného, alebo neúmerného opotrebovania v rámci záruky je vylúčené.
 • Po prevzatí náradia (kompresora) zo záručnej opravy je prevádzkovateľ povinný potvrdiť montážny list svojim podpisom a pečiatkou.
 • Konečné rozhodnutie o posúdení oprávnenosti záručnej opravy pripadá vedúcemu servisu firmy.

| záručné podmienky 1+2

3-ročná záruka na pojazdné kompresory a tlakovzdušné náradie viac info »

| servisný kontakt

Vedúci servisu:
Ing. Peter Matejov, tel.: +421 (0)911 493 143
e-mail: servis@schneider-nr.sk