AKTUALITY    NOVÉ PRODUKTY    AKCIE    PRODUKTY    KATALÓGY    DISTRIBÚCIA    KONTAKTY   
 

DISTRIBÚCIA

 
PREŠOVSKÝ KRAJ
Prešov    
Ing. Erik Ivanov - ERIV Sabinovská 58, 080 04
eriv@eriv.sk
www.eriv.sk
obchod.eriv.sk
tel./fax:
051/77 13 509
mob:
0907 998 925
LMM - TRADING s.r.o. Budovateľská 38
presov@lmm.sk
www.lmm.sk
051/773 19 26
fax:
051/758 14 07
Imrich car Ďumbierska 2, 080 01 051/776 34 79
Renojava Pod Kamennou baňou 35, 080 01
renojava@ke.telecom.sk
051/772 25 09
Technozvar Bardejovská 42, 080 06
technozvar@stonline.sk
051/776 56 41
fax:
051/776 56 41
Vikol-N združenie Hlavná 17, 080 01
Budovateľská ul., 080 01
vikol@stonline.sk
051/772 32 40
Weldex Vajanského 9, 080 01
info@weldex.sk
051/773 21 05
Bardejov    
Retec s.r.o. Duklianska 3726, 085 01
info@retec.sk
054/474 40 63
0905 468 229
Extratech s.r.o. Kacvinského 2849, 085 01
bj@extratech.sk
054/472 53 16
Humenné    
REPO Humenné, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01
repo@repo.sk
www.repo.sk
057/788 03 11
fax:
057/775 54 60
mob:
0908 688 823
LEPAL TECHNIK, s.r.o. Fidlíkova 2822, 066 01
obchod@lepal-technik.sk
www.lepal-technik.sk
057/788 04 11
Poprad    
Tenar Fraňa Krála 2081/14, 058 01
tenar@sinet.sk
052/772 12 31
Stará Ľubovňa    
Rudolf Dlugoš Levočská 36, 064 01
r.dlugos@azet.sk
052/432 30 30
fax:
052/432 30 30
Svidník    
Extratech s.r.o. Stropkovská 568, 089 01
sk@extratech.sk
054/479 56 24
Vranov nad Topľou    
Extratech s.r.o. M. R. Štefánika 876, 093 01
vv@extratech.sk
057/442 56 80
fax:
057/442 19 88