AKTUALITY    NOVÉ PRODUKTY    AKCIE    PRODUKTY    KATALÓGY    DISTRIBÚCIA    KONTAKTY   
 

záruka 1+2

záruka 1+2 3-ročná záruka na pojazdné kompresory a tlakovzdušné náradie - po on-line registrácii!

Zaregistrujte vy alebo jeden z vašich poverených predajcov váš Schneider-výrobok online do 30 dní od dátumu zakúpenia a počnúc týmto dátumom získate 3-ročnú záruku.

pixOn-line registrácia výrobkov Schneider »
pixPostup registrácie na záruku 1+2 | 1,0 MB (PDF)

| záručné podmienky 1+2

Schneider Druckluft garantuje, že dodaný tovar je bez materiálových alebo výrobných chýb.

Naša 1+2 záruka zahŕňa náklady na opravu a bezplatnú výmenu chybných dielov na základe materiálových alebo výrobných chýb, ďalšie nároky - pokiaľ ručenie nie povinné zo zákona - sú vylúčené. 1+2 záruka platí za predpokladu, že prístroj sa používa a zaobchádza sa s ním v súlade s návodom na obsluhu a údržbu Schneider Druckluft.

Reklamácie budú uznané len vtedy, keď prístroj zašlete v nerozobranom a originálnom stave spolu s potvrdením o záruke 1+2 a dokladom o kúpe do príslušného zákazníckeho servisu Schneider airsystems. Pri našom Mobile Air System (MAS) sa oprava uskutoční priamo na mieste.

Poskytnutie záručného plnenia nie je dôvodom na predĺženie záručnej doby ani začatia plynutia novej záručnej doby.

Do záruky 1+2 nespadajú najmä opotrebované diely (napr. klinový remeň, filtračná vložka, sací filter...), normálne opotrebovanie, stála priemyselná prevádzka, úder, pád, klimatické vplyvy, preťaženie alebo škody, ktoré po prechode rizík vznikli predovšetkým nesprávnou alebo nedbalou obsluhou, alebo použitím nevhodných prevádzkových prostriedkov. V prípade, že zákazník alebo tretia osoba uskutoční neodborné zmeny alebo opravárenské práce, alebo namontuje cudzie diely, alebo neoriginálne príslušenstvo, alebo spotrebný materiál, spoločnosť Schneider Druckluft nepreberá za takto vzniknuté následky žiadnu záruku.

Zákonné alebo dohodnuté nároky vyplývajúce zo záruky zostávajú týmto vyhlásením o záruke nedotknuté.

Záruka 1+2 je dostupná v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Španielsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku.